Försvarshögskolan logotyl, endast sigill. Cirkelformad linje med blad och ett svärd med en fjäder över i mitten.

Presentia studia securitas futura

Försvarshögskolans studentkår representerar dig och dina intressen i frågor som rör din utbildning. Kåren är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter.

Varför finns det en studentkår?

Kåren värnar om studenters intressen i diverse olika frågor.

Försvarshögskolans studentkår representerar dig och dina intressen i frågor som rör din utbildning. Kåren är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter. Vi bevakar och medverkar i utvecklingen av utbildning och förutsättningarna för studier vid Försvarshögskolan.

Gruppbild på studentkårens styrelse.

Om Studentkåren

Kåren värnar om dina intressen i frågor om bland annat utbildningskvalitet, medinflytande och frihet från diskriminering.

Kåren leds av kårstyrelsen och de styrelseledamöter som väljs av medlemmarna vid varje årsmöte. Du är välkommen att vara med och påverka vilka som skall leda kåren eller själv söka en post i kårstyrelsen.

Studentkårens utskott

Studentkåren består av två utskott vilka du som medlem kan engagera dig i. Utskottets verksamhet ska utgå från studenternas intresse och riktas mot alla skolans studenter.

  • Arbetsmarknadsgruppen Kompass (AMG).
  • Studiesociala utskottet.

Läs mer om utskotten

Studentkårens sektioner

Genom dessa sektioner finns kåren representerad bland så gott som alla av FHS beslutande organ för utbildningsrelaterade frågor.

  • Civila sektionen (CIVSEK)
  • Sektionen för grundläggande militär utbildning (OP-sektionen).
  • Sektionen för högre militär utbildning (HOP-sektionen).
  • Doktorandsektionen

Läs mer om sektionerna

27 maj 2021

Den 27/5 anordnar AMG Kompass en digital arbetsmarknadsdag studenterna på skolan. Här kommer en text om den:

Arbetsmarknadsgruppen Kompass bjuder in dig som student vid FHS till årets första digitala arbetsmarknadsdag, på temat internationalisering! Under dagen kommer ni att få en inblick i tre aktörers verksamheter och vilka möjligheter det finns för dig som student. Detta är en fantastisk möjlighet att inspireras gällande möjliga framtida arbetsgivare, få en bild av hur utsikterna ser ut för att göra praktik på någon av dessa organisationer eller varför inte hur möjligheten ser ut att skriva uppsats i samarbete med organisationerna.

Aktörer som kommer att närvara:
Center for Security Studies (CSS) Zürich
Folke Bernadotteakademin (FBA)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Program
15:00-15:30 Center for Security Studies, ETH Zurich (In English)
15:30-16:00 Folke Bernadotteakademin (In Swedish)
16:00-16:10 Paus
16:10-16:40 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (In Swedish)
16:40-16:45 Avslutning

Läs mer på Facebook-eventet här!

Följ vårt arbete via Instagram

Bli medlem