Försvarshögskolan logotyl, endast sigill. Cirkelformad linje med blad och ett svärd med en fjäder över i mitten.

Presentia studia securitas futura

Försvarshögskolans studentkår representerar dig och dina intressen i frågor som rör din utbildning. Kåren är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter.

Kårstyrelsen

 

Kårstyrelsen 2020-2021

Kårens arbete leds av kårstyrelsen som väljs på ettårsbasis av medlemmarna vid årsstämman.

Porträtt Viktorija Pesic

Viktorija Pesic

Ordförande

ordforande.karen@fhs.se
Porträtt Karl Agell

Karl Agell

Vice ordförande och ekonomiansvarig

vice.karen@fhs.se kassor.karen@fhs.se
Porträtt Joel Berglund

Joel Berglund

Andre vice ordförande och sekreterare

andraviceorforande.karen@fhs.se sekreterare.karen@fhs.se
Porträtt Anna Friman

Anna Friman

Medlemsfrågor och Koordinator för mentorskapsprogrammet

medlem.karen@fhs.se
Porträtt Lina Bonander

Lina Bonander

Studiesociala utskottet

studiesocial.karen@fhs.se
Porträtt Miranda Malk

Miranda Malk

Jämställdhet och likabehandling

JoL.Karen@fhs.se
Porträtt avatar

Anita Omerbasic

Arbetsmarknadsgruppen Kompass

kompass@fhs.se
Porträtt avatar

Adam Schelin

Arbetsmarknadsgruppen Kompass

kompass@fhs.se
Porträtt Carl Åkerström

Carl Åkerström

Sektionsföreträdare civila sektionen

civil.karen@fhs.se
Porträtt Henrik Paulsson

Henrik Paulsson

Sektionsföreträdare doktorandsektionen

doktorand.karen@fhs.se
Porträtt Ian Fernström

Ian Fernström

Sektionsföreträdare grundläggande militär utbildning (OP)

op.karen@fhs.se
Porträtt Camilla Sjölén

Camilla Sjölén

Sektionsföreträdare högre militär utbildning (HOP)

hop.karen@fhs.se
Porträtt Ponthus Jessmor

Ponthus Jessmor

Ledamot

Bli medlem