Försvarshögskolan logotyl, endast sigill. Cirkelformad linje med blad och ett svärd med en fjäder över i mitten.

Presentia studia securitas futura

Försvarshögskolans studentkår representerar dig och dina intressen i frågor som rör din utbildning. Kåren är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter.

Kårstyrelsen

 

Kårstyrelse 2021-2022

Kårens arbete leds av kårstyrelsen som väljs på ettårsbasis av medlemmarna vid årsstämman.

Porträtt Viktorija Pesic

Rasmus Lindstedt

Ordförande

ordforande.karen@fhs.se
Porträtt Karl Agell

Hugo Severinsson

Vice ordförande och Sekreterare

vice.karen@fhs.se sekreterare.karen@fhs.se
Porträtt Joel Berglund

Elvira Erlands

Andra vice ordförande och Arbetsmarknadsgruppen Kompass

andraviceordforande.karen@fhs.se kompass@fhs.se
Porträtt Anna Friman

Carl Mannfors

Kassör

kassor.karen@fhs.se
Porträtt Lina Bonander

Elle Hällsjö Sander

Medlemsfrågor

medlem.karen@fhs.se
Porträtt Miranda Malk

Emma Nilsson

Studiesociala utskottet

studiesocial.karen@fhs.se
Porträtt avatar

Vilma Lövgren

Kommunikation

kommunikation.karen@fhs.se
Porträtt avatar

Linnéa Enochsson

Jämställdhet och likabehandling

JoL.karen@fhs.se
Porträtt Carl Åkerström

Ebba Nordborg

Sektionschef Civila Sektionen

civil.karen@fhs.se
Porträtt Henrik Paulsson

Henrik Paulsson

Sektionsföreträdare doktorandsektionen

doktorand.karen@fhs.se
Porträtt Camilla Sjölén

Johan Nilsson

Sektionsföreträdare högre militär utbildning (HOP)

hop.karen@fhs.se
Porträtt Ian Fernström

Carl Wilhelm Fallenius

Sektionsföreträdare grundläggande militär utbildning (OP

op.karen@fhs.se
Bli medlem