Försvarshögskolan logotyl, endast sigill. Cirkelformad linje med blad och ett svärd med en fjäder över i mitten.

Presentia studia securitas futura

Försvarshögskolans studentkår representerar dig och dina intressen i frågor som rör din utbildning. Kåren är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter.

Kårverksamhet

Kårverksamhet

Här finns dokumentationer, mötesprotokoll och styrdokument att ta del av för kårens medlemmar och allmänheten.

Bli medlem