top of page

Kårstyrelsen 2023-2024

Studentkårens arbete leds av kårstyrelsen. Kårstyrelsen tillsätts av medlemmarna vid årsstämman och arbetar med att samordna sektionernas och utskottens verksamhet.

Fotograf: Anders G Warne

bottom of page