top of page
  • Studentkårens Andra vice ordförande

Årsstämman 2024

Förra veckan, den 25 april, höll studentkåren årsstämma. I detta inlägget kommer jag kort redogöra för vad som beslutades för er som inte kunde närvara. Under stämman behandlades följande propositioner: fastställande av medlemsavgift,  stadgeförändringar, verksamhetsplan och budget. Och så valdes en ny styrelse!


Till styrelsen för 2024/2025 valdes följande: Ordförande: Iris Weström

Vice-ordförande: Rasmus Engstedt

Andre vice-ordförande: FeIix MaImström

Ledamot: Erik Westergren

Ledamot: Erica Engrund Sohlberg

Ledamot: Deborah Wiklund

Ledamot: Sara Andersson


Hur uppgifterna fördelas mellan ledamöterna kommer att bestämmas på det konstituerande styrelsemötet, och här kommer du kunna se vem som ansvarar för vad!


Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad för 2024/25, dessutom har möjligheten till att köpa medlemskap för flera terminer på samma gång utökats. Detta är priserna som stämman beslutade om:

  • 1 termin: 150kr

  • 2 terminer: 250kr

  • 4 terminer: 450kr

  • 6 terminer: 600kr


Stadgeförändringarna klubbades igenom under årsmötet. Dessa hade tidigare behandlat under en tidigare stämma, vilket stadgeförändringar kräver. Följande är ett utkast från blogginlägget efter extrastämman 18 januari 2024:

Förslaget till stadgeändringar har utarbetats av en arbetsgrupp som tillsattes efter årsstämman 2023. Arbetsgruppens huvuduppgift var att utreda möjligheten att flytta tiden för årsstämman till vårterminen istället för höstterminen. Arbetsgruppen fann att det skulle vara gynnsamt att flytta årsstämman till vårterminen eftersom det bland annat skulle ge förstaårsstudenter som önskar kandidera till kårstyrelsen mer tid att engagera sig, det skulle gynna kontinuiteten samt att det skulle ligga i linje med hur det brukar se ut för andra studentkårer. Utöver detta föreslog arbetsgruppen även ett antal andra ändringar i stadgarna, vilket du kan läsa mer om i bilagorna till protokollet för extrastämman som går att hitta i dokumentarkivet. Stämman biföll förslaget en första gång på den här stämman, men i enlighet med stadgarna behöver förslaget röstas igenom på ytterligare en stämma för att antas. Styrelsen avser att kalla till en extrastämman den 25 april 2024 för att anta det slutgiltiga förslaget.

Den budget och verksamhetsplan som styrelsen föreslog antogs även, för den som är intresserad går det att läsa mer i dokumentarkivet. Det justerade protokollet från stämman kommer även som vanligt att publiceras i dokumentarkivet.


Jag vill även passa på att tacka de avgående ledamöterna i styrelsen, Rasmus Lindstedt (ordförande), Leo Vikinge (Vice-ordförande) och Robert Steffens (Traditionsansvarig) för detta verksamhetsåret. Tack för Ert arbete och engagemang i studentkåren!


Trevlig valborg!12 visningar

Senaste inlägg

Från extrastämman den 18 januari

Som ni kanske känner till så genomfördes Kårens extrastämma den 18 januari och jag tänkte i det här inlägget gå igenom lite av vad vi kom...

Comentarios


bottom of page