top of page

Försvarshögskolans studentkår

Presentia studia securitas futura

Om studentkåren

Kåren värnar om dina intressen i frågor om bland annat utbildningskvalitet, medinflytande och frihet från diskriminering.

Kåren leds av kårstyrelsen och de styrelseledamöter som väljs av medlemmarna vid varje årsstämma.

Kårstyrelsen_240522-21-Redigera.jpg

Foto: Frida Eriksson Arrhén

Anders G Warne

Senaste nytt från kåren!

bottom of page