Civila Sektionen

Civila Sektionen är den studiebevakande sektionen inom Försvarshögskolans Studentkår. Hit kan du som student vända dig om du har frågor eller behöver hjälp med något som rör din utbildning. Nedan finner du namnen på Civila Sektionens representanter vilka du kan kontakta vid frågor eller funderingar angående respektive ämne och/eller respektive program. Mejla dem direkt eller kontakt civila sektionen via vår mejladress; civil.karen@fhs.se

Sektionschef: Ebba Nordborg
Vice-Sektionschef: Pyar Andersson
Sekreterare: Hugo Severinsson

Programråd

Statsvetenskap,kandidatnivå: Oscar Rosengren
Militärhistoria,kandidatnivå: Edvin Lofthammar och Erik Ekholm
Politik, säkerhet och krig: Jedidja van Keulen, Anne van Vianen och Maiya Krasnova
Utveckling av system för försvar och säkerhet: John Welsh och Philip Muurmans
Krig kultur och samhälle: Thomas Baarman
Ledarskap, ledning och försvar: vakant

Ämnesråd

Folkrätt: Ebba Nordborg och Ella Antonia Grotte Timoleon
Försvarssystem: Sandra Danielsson (OP)
Krigsvetenskap: Maiya Krasnova och Sandra Gyllander (OP)
Ledningsvetenskap och ledarskap under påfrestande förhållanden: Lisa Stoltz
Militärhistoria: Erik Ekholm och Hugo Severinsson
Statsvetenskap: Martina Sandgren och Ida Gillberg
Special Representative for International Students: Mathis Dupas

Projektgrupp

Jennifer Winther, Lukas Nyberg, Agnes Martinsson, Mattias Sackrén och Mathis Dupas