top of page

Civila Sektionen

Civila Sektionen är den studiebevakande sektionen inom Försvarshögskolans Studentkår. Hit kan du som student vända dig om du har frågor eller behöver hjälp med något som rör din utbildning. Nedan finner du namnen på Civila Sektionens representanter vilka du kan kontakta vid frågor eller funderingar angående respektive ämne och/eller respektive program. Mejla dem direkt eller kontakt civila sektionen via vår mejladress; civil.karen@fhs.se

Sektionschef: Martina Sandgren

Vice-Sektionschef och sekreterare: Agnes Martinsson 

Programråd

Statsvetenskap,kandidatnivå: Iris Weström
Militärhistoria,kandidatnivå: Maja Tindemyr Hagelin
Politik, säkerhet och krig: Anne van Vianen och Madeleine Skoglösa
Utveckling av system för försvar och säkerhet: Lily Hubert
Krig kultur och samhälle: Martina Luksic
Ledarskap, ledning och försvar: Fanny Papay och Natalie Kaminski

Folkrätt i kris och konflikt: Emma Gonzales-Puell

Ämnesråd

Folkrätt: Zakarya Ahmedi, Rasmus Lindstedt och Emma Gonzales-Puell
Försvarssystem: Clarence Robild
Krigsvetenskap: Linnea Lindholm, Linnéa Risfelt, Michelle Andersson
Ledarskap och ledning: Mattias Sackrén
Militärhistoria: Hugo Severinsson
Statsvetenskap: Iris Weström
Special Representative for International Students: Emma Gonzales-Puell

bottom of page