top of page
  • Studentkårens Andra vice ordförande

10 års jubileum och SFSFUM

Fanans 10 års jubileum! 


Idag, den 8 maj 2024, är det exakt 10 år sedan Kåren fick sin fana. 


Arbetet med att utforma en fana inleddes efter det att kåren bjudits in att delta på

Nobelfestligheterna. Vid den första Nobelfesten lånades en fana av Försvarshögskolan, men därefter utformade studentkåren en egen fana. Fanan är utformad med studentkårens logotyp, en broderad eklövskrans runt ett svärd och en penna i guld, mot en mörkblå sidenbakgrund. 


Studentkårens dåvarande ordförande, Martin de Jong, mottog fanan som överklaganden av dåvarande rektor Romulo Enmark under en högtidlig ceremoni den 8 maj 2014. Vid ceremonin deltog även dåvarande vicerektor brigadgeneral Bengt Axelsson. Karlbergs Musikkår fanns på plats och spelade marscher från de tre försvarsgrenarna. 


SFSFUM


Den 3-5 maj deltog även en delegation från studentkåren på Sveriges Förenade Studentkårers (SFS) fullmäktige i Kalmar. Det är med stor glädje vi kan meddela att Rasmus Lindstedt, tidigare ordförande för studentkåren, blev vald till ordförande för SFS. Till vice ordförande valdes Elsa Berlin från THS. SFS är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har ett sextiotal medlemskårer vilka tillsammans representerar ungefär 390 000 studenter och doktorander.


På fullmäktige beslutades även om vilka fokusfrågor som SFS ska arbeta under kommande år för att vi studenter ska få det bättre. Bland annat beslutades:

  • Att välkomna Röda Korsets Högskolas Studentkår 

  • Att bevilja Corpus Medicum utträde

  • Om åsiktsutveckling inom artificiell intelligens och distansutbildning

  • Att SFS ska ansöka om medlemskap i Folk och Försvar

  • SFS verksamhetsplan och budget för 24/25

  • En ny styrelse, valberedning och verksamhetsrevisorer valdes.


SFSFUM var även ett ypperligt tillfälle att träffa andra representanter från studentkårer runt om i Sverige. 


Vi är övertygade om att Rasmus och Elsa kommer att göra ett utmärkt arbete!  


Du kan läsa mer om SFS här, och SFSFUM här


Håll ut, snart är det sommaruppehåll!

15 visningar

Comentarios


bottom of page