top of page

Vanliga frågor
... och svar

Hur blir jag medlem?

Jag saknar personnummer, kan jag ändå bli medlem?

Jag är doktorand och medlem i studentkåren men får inte tillgång till mecenat. Varför?

Kan jag bli medlem i kåren för att ställa mig i SSSB:s bostadskö, trots att jag inte studerar på FHS?

Jag upplever problem med min kurs/ lärare. 

SSSB ser inte att jag är medlem i kåren. 

Jag har betalat min medlemsavgift men det syns inte i mecenatappen!

Kan jag ställa mig i SSSBS bostadskö innan jag börjar studera?

Vad är mecenat?

Bostadskö!?

Jag lyckas inte genomföra betalningen för medlemskap.

Vad är SSSB?

Hur kan jag engagera mig i Kåren?

Jag har blivit underkänd på min examination/uppsats och förstår inte varför.

Jag har inte SL loggan på mitt mecenatkort, trots att jag är medlem i kåren. Kan jag ändå köpa biljett för studentpris?

Jag upplever att jag har blivit diskriminerad/jag känner mig inte trygg.

bottom of page