top of page

Aktuella rapportpunkter

Här hittar du som är förtroendevald aktuella rapportpunkter som du kan inkludera i din rapportpunkt.

Mer detaljerad information går att hitta i protokollen.

Rapportpunkter v.409

  • Arbetet med att samla in svar på enkäten om diskriminering fortgår. Svara gärna om du inte har gjort det , oavsett om du har upplevt diskriminering eller inte!

  • Skidresa genomfördes 21/02

  • Kommande evenemang blir sittningen 1 mars. Tema: Sagor och sägner.

  • Dialog med Kadettkåren och Karlberg genomförs för att få till en gemensam sittning, preliminärt till 22/3. 

  • Civila Sektionen har bl.a tagit upp det klagomål som inkom gällande en kurs. Dessvärre visade det sig att flera svar på kursutvärderingen innehållit personangrepp vilket bidrog till att samtalet skiftade fokus.

  • Doktorandsektionen har välkomnat nya doktorander. 

  • Det nya Kårhuset borde snart vara redo för inflyttning, inget datum har dock fastställts.

  • Kårstyrelsen kommer att bereda ett förslag för att få till en obemannad kyl med varor i Kårhuset. 

bottom of page