top of page

Aktuella rapportpunkter

Här hittar du som är förtroendevald aktuella rapportpunkter som du kan inkludera i din rapportpunkt.

Mer detaljerad information går att hitta i protokollen.

Rapportpunkter v.416

  • Problematiken med tentor i Flemingsberg och tentor på lördagar har lyfts med skolledningen.

  • Invigningen av det nya kårhuset har genomförts.

  • Nästkommande sittning är planerad till 31/5. 

  • Förberedelser för stämman 25/4 fortgår. 

bottom of page