top of page

Aktuella rapportpunkter

Här hittar du som är förtroendevald aktuella rapportpunkter som du kan inkludera i din rapportpunkt.

Sidan uppdateras löpande av studentkårens ordförande.

Rapportpunkter v.335

  • Arbetet med insparken pågår alltjämt. Ansvariga för insparken har kontaktat samtliga antagna studenter per telefon och e-post för att informera om insparksveckorna samt för att besvara eventuella frågor.

  • Studentkåren arbetar centralt med att förbereda inför den kommande årsstämman. Vid stämman behandlas bland annat val av ny styrelse samt en treårig plan för studentkårens långsiktiga studiebevakning. Den treåriga planen syftar till att bättre rusta studentkåren för att möte ökade förväntningar från lärosätet samt kommande expansion av FHS utbildningsutbud.

bottom of page