top of page

Lediga uppdrag

Civila Sektionen är den studiebevakande sektionen inom Försvarshögskolans Studentkår. Hit kan du som student vända dig om du har frågor eller behöver hjälp med något som rör din utbildning. Nedan finner du namnen på Civila Sektionens representanter vilka du kan kontakta vid frågor eller funderingar angående respektive ämne och/eller respektive program. Mejla dem direkt eller kontakt civila sektionen via vår mejladress; civil.karen@fhs.se

Sektionschef: Martina Sandgren
Vice-Sektionschef och sekreterare: Agnes Martinsson

Programråd

Statsvetenskap,kandidatnivå: Iris Weström
Militärhistoria,kandidatnivå: Maja Tindemyr Hagelin
Politik, säkerhet och krig: Anne van Vianen och Madeleine Skoglösa
Utveckling av system för försvar och säkerhet: Vakant (Sök via civil.karen@fhs.se!)
Krig kultur och samhälle: Martina Luksic
Ledarskap, ledning och försvar: Vakant (Sök via civil.karen@fhs.se!)

Folkrätt i kris och konflikt: Emma Gonzales-Puell

Ämnesråd

Folkrätt: Vakant (Sök via civil.karen@fhs.se!)
Försvarssystem: Vakant (Sök via civil.karen@fhs.se!)
Krigsvetenskap: Vakant (Sök via civil.karen@fhs.se!)
Ledarskap och ledning: Mattias Sackrén
Militärhistoria: Hugo Severinsson
Statsvetenskap: Iris Weström
Special Representative for International Students: Emma Gonzales-Puell

bottom of page