top of page
  • Studentkårens Andra vice ordförande

19 januari 1891

Den 19 januari 1891 samlades 43 officerare som genomgått krigshögskolan under tiden 1878-1890 på “Du Nord” för att besluta om instiftandet och antagandet av stadgar till Föreningen KHS. Tio dagar tidigare hade sex före detta elever från Krigshögskolan samlats på restaurang Anglais för att diskutera bildandet av en förening för officerare som genomgått utbildning vid Kungliga Krigshögskolan. De sex männen beslöt att “verka för bildandet af en förening af f.d elever vid Krigshögskolan under benämning föreningen K. H. S.


Det är i föreningen KHS anda som dagens studentkår har sina rötter och idag, den 19 januari 2024, firar vi alltså 133 år sedan grundandet av vår föregångare. Under dessa 133 år har det hänt mycket och stora förändringar har genomförts i organisationen. Den Studentkår som idag finns vid lärosätet har endast ett fåtal gemensamma nämnare med föreningen KHS, men det går emellertid att fastställa ett direkt samband mellan Studentkåren och föreningen KHS. Detta är kanske något av en kontroversiell historieskrivning, men faktum kvarstår att en direktlänk finns genom att organisationerna över tid har ombildats, något som går att läsa om i diverse protokoll genom tiderna. Just nu pågår ett arbete med att sammanställa en redogörelse över Kårens historia, där vi djupdyker lite mer ingående i de olika organisationer som har formats under tiden och slutligen resulterat i den struktur som finns idag. Med det sagt är det inte så att Kåren påstår sig ha ensamrätt till sina rötter, en förälder kan ha många barn - en historia och rötter kan vara delad med andra.  


I år firar kåren även Kåren 10 år sedan Studentkårens fana överlämnades till oss, 8 maj 2014.  


Nu blickar vi framåt och ser fram emot vad kommande 133 år har att ge!


38 visningar

Comments


bottom of page