top of page
  • Studentkårens Ordförande

Medlemshantering, tentaanmälan, och ministerbesök

…och såklart ett första blogginlägg!


Välkommen till studentkårens blogg! Jag ser fram emot att lite mer löpande hålla er medlemmar uppdaterade om vad vi i studentkåren faktiskt gör månad till månad, här kommer ni framöver att hitta inlägg från mig och övriga engagerade i studentkåren!


Visserligen kan jag ha blivit något inspirerad av rektorns blogg på den topphemliga internsidan ’Mitt FHS’, men jag hoppas att jag, åtminstone denna gång, slipper disciplinnämnden. Förhoppningsvis kommer också den här sidan ha lite coolare (😎) info än Mitt FHS, trots att vi konkurrerar med stekheta artiklar som:


Inför bokslut och julledighet

och

Registrera dina publikationer i DiVA senast 12 januari


Sen kanske studentkåren har en annan målgrupp, men det är upp till oss blivande akademiker att dra de slutsatser som vi vill...


Men nu till de roliga nyheterna från studentkåren!


Vi byter medlemshanteringssystem!

Studentkåren har under en längre tid använt sig av Membit, det här har nog de flesta som varit inskrivna i SSSB:s bostadskö märkt när det titt som tätt ramlat ner hotfulla mail om ködagar och medlemskap i studentkåren. Vårt avtal med Membit tecknades 2013 och har alltså löpt i snart 10 år. Bakgrunden till att vi valde just Membit var nog flera, dels de låga kostnaderna (för 10 år sedan), dels den automatiska kopplingen till SSSB.


När kårobligatoriet avskaffades 2010 blev det bråttom för SSCO, förvaltarna till SSSB, att skaffa ett system som möjliggjorde kontroll av medlemskap. Tidigare var alla studenter tvungna att vara anslutna till en studentkår, medlemskapskravet var därför egentligen en icke-fråga. Allt eftersom märkte dock andra medlemskårer att det fanns alternativa lösningar, och i dagsläget är vi en av ytterst få studentkårer i Stockholm som fortfarande använder Membit.

Årligen budgeterar studentkåren 40 000kr till medlemshantering, och förra verksamhetsåret uppgick kostnaden till drygt 30 000kr. Det är dock inte enbart kostnaden som har varit en motivator till bytet, det handlar såklart också om att medlemmar ska känna sig trygga i att inte bli vräkt från studentbostad när synkandet till SSSB inte gått rätt till, och för att vi lättare ska få kontroll över vårt eget system.


Bytet har inneburit en stor insats från hela kårstyrelsen med både uppsägning och val av nytt system. Vi har varit i kontakt med flera jurister som granskat våra avtal, och träffat ett flertal studentkårer för att lära oss om deras lösning för medlemshantering. Jag hoppas att ni verkligen kommer att njuta av vårt nya system (det kommer vi i alla fall göra)!


Bytet kommer att ske redan till januari, och vår nya leverantör är Mecenat! Mecenats system, Unicore, används idag av bland annat Medicinska föreningen (KI), Kungliga musikhögskolans studentkår och föreningen ekonomerna (SU). Ni kommer efter bytet att kunna betala med kort, vilket gör det mycket enklare för alla inblandade!


Unicore nås via https://unicore.mecenat.com/student-area/studentpayment/union/64 och nedan ser ni en sneak peek på det nya medlemsformuläret!Studiebevakningen från studentkårens sida fortsätter också i outtröttlig anda!

Studentkåren har skickat in vårt äskande för 2023 till försvarshögskolan, vi fortsätter äska pengar för den arvodering som nu legat på plats i snart ett år. Arvoderingen har möjliggjort ett betydligt större engagemang än annars möjligt, och studentkåren var länge en av få kårer som inte hade arvoderade representanter på plats. Här har FHS tidigare indikerat att man kan tänka sig framöver finansiera delar av arvoderingen.


Vid senaste sammanträdet för Forsknings- och utbildningsnämnden (FoUN) presenterades ett nytt förslag från högskoleförvaltningen som skulle innebära att möjligheten att senanmäla sig till salstentamen skulle skrotas. I snitt senanmäler sig färre än tre studenter vid ett givet tillfälle, värt att ha i åtanke är då exempelvis kadetternas stora tentor i exempelvis militärteknik, och större tentor vid våra utbildningar, exempelvis introduktionsterminens tenta i internationella relationer med drygt 100 studenter. Grundinställningen från studentkårens sida är att ingen vill anmäla sig sent till en tenta, att ta bort anmälan till sen tenta, som n.b. endast får ske i mån av plats och skrivvärdar, är oproportionerligt. Här återremitterades förslaget av FoUN efter ett gemensamt yrkande från både studentkåren och kadettkåren med uppdrag att istället utreda möjligheterna till ett system för automatisk anmälan (som i dagsläget finns på ex. Lunds universitet).


Försvarshögskolan har också genomfört sin kvalitetsdialog för utbildning under november och december, här har ett flertal representanter från civila sektionen varit väldigt aktiva och deltagit på sammanträden för att säkerställa att studentperspektivet lyfts i det kontinuerliga kvalitetsarbetet.

Vi har också skickat in en egen inlaga till kvalitetsdialogen som ni hittar i Studentkårens dokumentarkiv på hemsidan tillsammans med bland annat civila sektionens rapport från den undersökning som genomfördes i somras!


Slutligen också kort om ministerbesöket!

Tillsammans med högskoleledningen och kadettkåren fick jag möjlighet att ta emot utbildningsminister Mats Persson på ett av sina första högskolebesök. Vi besökte bland annat CTSS som berättade om sin verksamhet för att utbilda befattningshavare inom svenskt totalförsvar, och höll en kortare föredragning på rektorns kontor.


Från studentkåren lyfte vi särskilt vikten av ökad ekonomisk kompensation till små studentkårer, i dagsläget sker en utbetalning från staten centralt till studentkårerna, beloppet är dock detsamma per student. Att beloppet sätts per student innebär såklart problem för de studentkårer som är verksamma vid mindre högskolor.


Vid Försvarshögskolan bedriver studentkåren studiebevakning på sex masterprogram, två kandidatprogram, fristående kurser inom sex ämnen, och forskarutbildning inom krigsvetenskap och statsvetenskap; för totalt drygt 600 studenter, därutöver äskar vi pengar från Försvarshögskolan för att klara av att bedriva övrig verksamhet. Ett alternativt system skulle exempelvis vara att små studentkårer får mer betalt per student och att de trappas av i takt med antalet studenter, det skulle innebära att även små studentkårer kan vara oberoende från sina lärosäten. Här finns förbättringspotential!Det var en kort(?) uppdatering från studentkåren! Förhoppningsvis kommer jag lyckas hålla inläggen något kortare i framtiden, med något fler regelbundna uppladdningar istället för 10% c-uppsats när jag väl kommer på något kul att skriva.

Och såklart, god jul och gott nytt år!


Allt väl,

Rasmus Lindstedt

Ordförande

189 visningar

Comments


bottom of page