top of page

Aktuella rapportpunkter

Här hittar du som är förtroendevald aktuella rapportpunkter som du kan inkludera i din rapportpunkt.

Mer detaljerad information går att hitta i protokollen.

Rapportpunkter v.415

  • Representanter ur studentkåren har haft möte med en riksdagsledamot. 

  • Sångböckerna har levererats, dessa går att köpa på hemsidan. Alla som har förbeställt sångböcker kan hämta dessa på kårkontoret.

  • Sittningen 22/3 med Karlberg verkar ha varit lyckad.

  • Förberedelser för stämman 25/4 fortgår. 

bottom of page