top of page
  • Studentkårens Ordförande

SFS-medlemsmöte och besök på KMH!

Kära vänner!

Det har varit en otroligt händelserik period sedan jag senast skrev ett inlägg här på hemsidan! Studentkårens arbete fortsätter i outtröttlig anda, även om vi stött på ett och annat fartgupp på vägen.

Jag vill börja med att berätta lite om de problem som flera av er medlemmar upplevt med SSSB. I mitt förra inlägg berättade jag glatt om att vi numera använder Mecenats medlemshanteringssystem, Unicore. Det har varit en efterlängtad uppgradering från styrelsens sida, vi har bättre koll på våra medlemmar, och sparar såklart en hel del pengar. Förhoppningsvis har ni också märkt av bytet i samband med att ni betalade er senaste medlemsavgift, vi kan numera erbjuda kortbetalning vilket gör livet för många betydligt enklare!


Inför bytet hade vi varit i kontakt med ett flertal studentkårer i Stockholmsområdet som under senare år genomgått samma process. Syftet var främst att identifiera och förebygga eventuella problem som riskerade att uppstå, främst med kopplingen till SSSB som bygger på det gamla medlemshanteringssystemet. Det var därför en chock för oss när det återigen damp ner ett mail från SSSB sent en fredag som aviserade om upphört kårmedlemskap. Jag satte mig direkt och mailade ut till er medlemmar för att informera om våra åtgärder framåt och tog direkt på måndag kontakt med Membit för att lösa situationen så snart som möjligt.


För att illustrera hur medlemshanteringssystemet fungerar bifogar jag här en bild, i sann teknik-i-gymnasiet-anda!Trots försäkran om att en enkel uppladdning skulle fungera, vilket det gör för alla andra medlemskårer, blev det fel. Vi hade vid ett flertal tillfällen, med start i Januari, laddat upp vår medlemsfil direkt till Membit, när denna importerades såg allt ut att gå rätt till. Direkt när vi fick veta att medlemmar fått mail från SSSB började vi manuellt registrera medlemskap för att så fort som möjligt återställa er kö-status, och redan dagarna efter var samtliga medlemmar registrerade. Att manuellt registrera samtliga medlemmar tar oerhört mycket tid, och vi har till slut lyckats få kontakt med Membit som nu ser till så att samtliga medlemmar automatiskt också registreras i SSSB:s bostadskö vid första import, systemet funkar nu som tänkt.


Som jag skrev i mitt mail till er medlemmar direkt när felet uppdagats skulle jag ta kontakt med SSCO, ägare till SSSB, för att markera vårt missnöje, och förra veckan träffade jag Martin från SSCO för att lyfta vårt problem, se bild nedan! Det var en väldigt konstruktiv dialog och jag fick möjlighet att lyfta våra klagomål på SSCO:s val av medlemshanteringssystem, och SSSB:s ovilja att bistå oss. Förhoppningsvis kommer SSCO framöver att upphandla ett nytt system under nästa år som både ska vara mer tillförlitligt och automatiskt genomföra kontroll av medlemskap. Jag hade också möjlighet att diskutera andra aktuella frågor som berör oss och andra studentkårer i Stockholm, bland annat studentkårernas finansiering, levnadskostnader, och SSCO:s politiska arbete!Förra veckan träffade jag också Kungliga musikhögskolans studentkår och fick veta mer om både deras verksamhet, deras kårbokhandel, och såklart tips gällande medlemshantering!

Jag vill tacka KMS för gästvänligheten och för deras hjälp under hela processen med bytet!Sveriges förenade studentkårer

Som medlemskår i Sveriges förenade studentkårer (SFS) får vi i Försvarshögskolans studentkår möjlighet att driva nationella frågor som påverkar oss studenter. Under min tid som ordförande har jag haft stor nytta och glädje av möten med representanter från studentkårer runt om i Sverige, det finns en otrolig kunskap och kraft inom studentrörelsen som verkligen gynnar mitt arbete och hela studentkåren. Det var därför väldigt kul att vi fick möjlighet att vara värdkår för SFS Medlemsmöte den 7-8 februari, tillsammans med Tekniska högskolans studentkår.


Medlemsmötet syftar till att förankra och utveckla förslag som SFS styrelse kommer att presentera till SFS Fullmäktige i maj och är en mötesplats för hela studentrörelsen. Under medlemsmötets andra dag samlades över 70 representanter i Sverigesalen för att diskutera styrelsens kommande förslag. Dagen inleddes med föredrag av mig, prorektor Malena Britz, och vicerektor Anders Persson. Vi talade särskilt om högskolornas viktiga roll i kompetensförsörjningen av totalförsvaret, Försvarshögskolans arbete i stort, och den svenska NATO-processen; under eftermiddagen fick jag också möjlighet att hålla en längre presentation om den verksamhet som bedrivs inom studentkåren.


Jag är övertygad om att vi satte Försvarshögskolans viktiga roll i perspektiv, och tydliggjorde vikten av den utbildning som bedrivs här på lärosätet.
Kadettkårens årsstämma

Den 16/2 fick jag äran att tjänstgöra som ordförande på kadettkårens årsstämma. Samarbetet mellan kadettkåren och studentkåren är starkt och jag ser fram emot att fortsatt verka för att samarbetet ska bli ännu tätare. Jag är också särskilt glad över att årsstämman beslutat att kadettkåren ska söka medlemskap i SFS.


Ett medlemskap i SFS stärker inte bara kadettkårens möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverkande, utan även SFS ställning gentemot politiken och Försvarshögskolans ställning inom SFS. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med kadettkåren för att skapa en ännu starkare studentrörelse i Sverige!

Årsdagen för Rysslands invasion av Ukraina

För att uppmärksamma årsdagen av den ryska invasionen bjöd Kungliga krigsvetenskapsakademien och Försvarshögskolan in till Symposium i Sverigesalen. Hederstalare var H.E. Andrii Plakhotniuk, Ukrainas ambassadör i Sverige. Flera talare lyfte vikten av fortsatt stöd till Ukraina, och särskilt intressant var de två seminarierna om folkrättens möjlighet att hålla krigsförbrytare ansvariga och återbyggandet av Ukraina efter kriget. Kriget i Ukraina verkligen satt Försvarshögskolans roll i perspektiv, det märks att det vi gör är viktigt, tillsammans bygger vi ett starkare och säkrare samhälle.


Allt väl,

Rasmus Lindstedt

Ordförande, Försvarshögskolans studentkår

161 visningar

Commentaires


bottom of page