top of page
  • Studentkårens Andra vice ordförande

Vad sysslar vi egentligen med?

Nytt år, ny termin och nytt blogginlägg - som ni har väntat! Jag ska börja med att önska er alla ett gott nytt år och välkomna tillbaka till en ny termin. Det var ett tag sedan den här bloggen uppdaterades , men de inledande orden i det senaste blogginlägget är minst lika relevanta nu som det var då: “Det har varit en otroligt händelserik period…” Det går inte att förneka att Försvarshögskolan i högsta grad är ett mycket relevant lärosäte! Och på ett relevant lärosäte krävs givetvis en aktiv studentkår, så vad är bättre än att inleda den nya terminen med att ställa sig frågan “vad sysslar vi egentligen med?"


Back to the basics: som ni kanske har koll på så har Kåren två huvudsakliga uppgifter, dels det som jag lite slarvigt kommer att kalla för det “fackliga” arbetet och dels det sociala arbetet, att främja trevnad och samkväm vid skolan. I det fackliga arbetet ingår att representera studenternas intressen gentemot Försvarshögskolan samt bevaka och delta i utvecklingen av utbildningen vid lärosätet. Den sociala uppgiften innebär bland annat att kåren organiserar sittningar, resor och inspark för nya studenter. 


Studentkårens “dagliga” arbete utförs av kårstyrelsen som består av ledamöter som valts in på stämman. Styrelsens ledamöter har olika uppgifter, det kan exempelvis vara att hantera medlemsfrågor, sköta kårens sociala medier eller sköta ekonomin. Vi i styrelsen jobbar alltså mycket med den “portfölj” vi ansvarar över. Som medlemsansvarig så läggs det mycket tid på att exempelvis felsöka i systemen när någons mecenatkort inte vill fungera eller när någons SSSB-ködagar försvunnit. Som ekonomiansvarig behöver man bokföra och se till att kårens ekonomi sköts enligt konstens alla regler. Som chefen för studiesociala utskottet jobbar man mycket med sittningar och planerar sociala aktiviteter etcetera etcetera. En del av ledamöterna leder även de olika sektionerna och utskotten som är underställda kårstyrelsen. Studentkåren har tre sektioner och fyra utskott. Det studiesociala utskottet och Arbetsmarknadsgruppen kompass, samt Civila sektionen, Doktorandsektionen och HOP-sektionen. För den intresserade går det att läsa mer om sektionerna och utskotten under “kårverksamhet” på hemsidan. Utöver att man ansvarar för sitt specifika område jobbar man också i olika arbetsgrupper som har tillsatts, bland annat för att utreda hur man ska förvalta det kapital som kåren har. Bilden nedanför har jag utan skam stulit från Arbetsordning för Försvarshögskolans studentkår som ger en liten överblick över Kårens organisation.
Det fackliga arbetet består av att bland annat representera oss studenter i olika organ på FHS, exempelvis Försvarshögskolans styrelse, Rektors ledningsgrupp, Utbildningsrådet och Arbetsmiljökommittén. Studentkåren deltar även i disciplinnämnden. Vidare bedriver studentkåren inflytande genom den Civila sektionen och deras arbete i ämnes- och programråd. Mycket av detta arbete sker i “bakgrunden” men påverkar icke desto mindre oss studenter mycket. Det som däremot märks tydligare är den sociala delen av kårens verksamhet, och det är kanske den sociala biten som de flesta tänker på när man föreställer sig en studentkår. Så om detta nu är de tillfällena som de flesta kommer i kontakt med Kåren, varför anordnas då inte fler aktiviteter? Jo, tyvärr - som med så mycket annat - så tar saker och ting tid. Varje aktivitet kräver mycket planering och till skillnad från många andra studentkårer så har vi ingen som sitter som heltidsarvoderad. Arbetet i studentkåren genomförs vid sidan av pågående studier. Jag vill därför här passa på att sträcka ut en hand till dig som tycker att det är kul med sociala aktiviteter: engagera dig! Det absolut bästa och mest effektiva sättet för att utöka den sociala verksamheten är helt enkelt att själv delta i arbetet! Det studiesociala utskottet söker alltid folk som vill hjälpa till. 


För att runda av det här inlägget tänkte jag nämna något lite kort om kostnadsfrågan och varför sittningarna kan upplevas lite dyra för er som är vana vid de priser på gasquer som finns i exempelvis Uppsala. Faktum är att priset på varje sittning faktiskt är kraftigt subventionerad. Sittningarna är alltså ingen vinstaffär för kåren. Exempelvis så kostar det mycket att hyra en lokal, mat och ljudanläggningar, och till skillnad från nationer i Uppsala eller andra lite större studentkårer så har vi ingen egen sittningslokal och vi har heller inga egna “klubbverkare” som kan dra ner priset. Men vi hör er och gör vårt bästa för att pressa ner priserna, och fler sittningar är på gång! 


Härmed har jag alltså inlett min karriär som bloggare, vi får väl se hur länge den karriären varar, men förhoppningen är i alla fall att studentkårens blogg kommer att vara lite mer levande framöver. Jag hoppas att du som läser detta kanske har fått en lite bättre inblick i vad vi i Kåren faktiskt sysslar med, och om inte kan du alltid höra av dig. 


Lycka till med studierna och glöm framförallt inte av att njuta av livet som student!


P.s Glöm inte att kåren har extrastämma på torsdag 18/01. Ses där!


Felix

Andra vice ordförande

52 visningar

Comments


bottom of page